Ochrana osobních údajů

Při ochraně a nakládání s Vašimi osobními údaji postupujeme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Některé z těchto údajů nezpracováváme vždy, ale jen v odůvodněných případech:

    - Identifikační údaje - údaje jako je jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, kopie průkazu totožnosti či jiného obdobného dokumentu a podrobnosti o tomto dokumentu. - Kontaktní údaje - kontaktní adresa, email, telefon. - Komunikační údaje - zaslaná e-mailová komunikace s Vámi.

Jak a k jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracování Vašich osobních údajů musí mít svůj právní základ. Může se jednat o Váš souhlas nebo pro účely plnění zákona.

    - Dotazník - tyto údaje jsou pro nás jednak užitečné pro posouzení a výpočty. - Zasílání servisních zpráv - potvrzení zasíláme klientům emailem. - Předání údajů třetím stranám (např. partnerské investiční společnosti nebo další společnosti) - bez Vašeho souhlasu Vaše údaje třetím stranám nepředáváme. Pokud projevíte zájem o služby třetích stran, požádáme Vás o souhlas s předáním Vašich osobních údajů třetí straně (například Vašeho jména a e-mailu pro propojení komunikace mezi Vám a danou třetí stranou).

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Nejste povinni nám osobní údaje předávat, ale bez poskytnutí údajů, které potřebujeme pro realizaci výpočtů či naplnění služby, nemůžete využívat našich služeb.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Všechny údaje uchováváme po nezbytně dlouhou dobu k naplnění jejich účelu.

Komu můžeme Vaše osobní údaje předávat?

    - Vaše osobní údaje můžeme předat např. našim dodavatelům - poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům e-mailových služeb, nebo poskytovatelům poštovních služeb. Tj. jen v souvislosti s výkonem naší činnosti, je-li to potřebné ke splnění našich služeb pro Vás.

Jaká práva máte?

Kontaktováním na náš email info@financni-zdravi.cz můžete uplatnit:

    - právo na výpis svých osobních údajů dle čl. 15 GDPR - právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR - právo odvolat souhlas se zpracováním údajů

Pokud nebudete s řešením Vaší žádosti spokojeni, můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Omlouváme se, ale tento prohlžeč není podporován.

Zvolte si prosím, jeden s podporovaných prohlížečů.